วันวิสาสะ ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดกิจกรรม “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ ร้อยสายสัมพันธ์ สู่ขวัญน้องพี่” (วันวิสาสะ) ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อวันที่  16 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และอาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากวิทยาลัย/คณะวิชา ภายใต้กรอบการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน  

โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “วันวิสาสะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ” โดยการผูกข้อมือเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ 

สำหรับกิจกรรม “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ” ในปีการศึกษา 2566   มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ช่วงแรกเป็นการแสดงชุด “อุ่นไอดินถิ่นบ้านเฮา” โดยชมรมศิลปวัฒนธรรม ต่อด้วยขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ ของสโมสรนักศึกษา “DPU Chorus ประสานเสียง” โดยชมรม DPU Chorus โดยหลังการ “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ” ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ “รับน้องสร้างสรรค์” ตามแต่ละวิทยาลัยหรือคณะ และช่วงค่ำเป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจาก DPU Band และ คอนเสิร์ต ศิลปิน Your Mood ปิดท้าย


          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200