โครงการประกวด DPU Smart Activities 2023

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา DPU

จัดโครงการประกวด DPU Smart Activities 2023 ทูตกิจกรรมประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการสื่อสารและเป็นแบบอย่างของการเรียนควบคู่การทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหวังว่าผู้เข้าประกวดจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าประกวดทุกคนที่แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่  ^O^ 

 

รางวัล  DPU Smart Activities 2023"  ได้แก่

SMA17 น้องเพลน กัญญ์ลภัสร ธนาภูมิพิทักษ์   ชั้นปีที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

SMA07 ขวัญ พิมพ์พาขวัญ  รุ่งโรจน์บำรุง  ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจากการประกวด  “DPU Smart Activities 2023"

รางวัล Popular Vote  ได้แก่

SMA04 น้องนิตา ศุกรัตน์ บุญกลาง  ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลการสื่อสารยอดเยี่ยม  ได้แก่

SMA12 น้องลิตเติ้ล จตุพล ไทยแท้   ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม  ได้แก่

SMA14 น้องเนเน่ จารุวรรณ ข้องจิตร์   ชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รางวัล Engagement ยอดเยี่ยมหรือรางวัลการมีส่วนของคณะและวิทยาลัยในการประกวด  ได้แก่ 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะนิเทศศาสตร์  และวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200