เปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration” ปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา DPU 

จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration”  ปีการศึกษา 2566  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณลานน้ำพุ และ ถนนหน้าอาคาร 4 - 6  โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.

เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ และผลงานเชิงนิทรรศการจากชมรมต่างๆ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอื่นๆได้ชม รวมถึงการเลือกสมัครชมรมที่ชื่นชอบ ทั้งยังเปิดโอกาสให้กับชมรมต่าง ๆ รับสมัครสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน อันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าหลายประการ อาทิ เปิดโลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น การค้นพบ และรู้จักตนเองมากขึ้น ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การรู้จักและเข้าใจคำว่า “บทบาท” และรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม

ซึ่งภายในงานมีบูธชมรมต่างๆ กว่า 30 ชมรมมารับสมัครสมาชิกเข้าชมรม  โชว์การแสดงความสามารถจากนักศึกษา  การออกร้านขายสินค้านักศึกษา “DPU Green Market” 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200