บริจาคโลหิต ครั้งที่ 68

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรทุกคนร่วมทำความดี  ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์  1 คนให้ = 3 คนรับ

ในวันอังคารที่  29  สิงหาคม  2566  เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม  สุทธิพิทักษ์ (1-1)  อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4)

นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  หากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ทำความดีและได้ชั่วโมงจิตอาสา  จำนวน 6 ชั่วโมง แถมยังได้  D-Point  3  Point  ด้วยนร้า

#DPUบริจาคโลหิตครั้งที่68

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200