โครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ

นักศึกษา DPU ตัวแทนชมรมมหาวิทยาลัย (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรม DPU SDGs Club และชมรมนันทนาการ) เข้าร่วมทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อม ใน “โครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

จาก GC YOUเทิร์น และ AIS Sustainability ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และนำความรู้มาใช้สร้างกิจกรรมรณรงค์ในมหาวิทยาลัย

โดยเข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูงระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย และ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา สวนดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกด้วยการหมุนเวียนนำเอาความเย็นที่เกิดจากการกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG มาใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

  

  

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200