ทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ ประธานคณะ/วิทยาลัย ประธานชมรม และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารสุทธิเกตุ ชั้น 2 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา

   

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200