โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา‼️

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้นักศึกษารู้นโยบาย หลักการ และเรียบต่างๆ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม

ชมภาพทั้งหมด >> https://drive.google.com/drive/folders/1yriZNfpxowMqfb7_h3QYpl9ovVwKBdJ6?usp=sharing

ชมภาพจากเพจ FB >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=saodpu&set=a.820504322855172

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200