โครงการ "Safe life Safe sex"

มธบ. ร่วมกับ แกนนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จัดโครงการ "Safe life Safe sex"

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200