พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย / คณะวิชา / ชมรมต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุมสนม (1-1)  สุทธิพิทักษ์  อนุสรณ์ 

โดยมี อาจารย์นิติ  มุขยวงศา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้แนวคิดการปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการทำงาน

และ ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน 

ซึ่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ละวิทยาลัย/คณะ  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  ให้เกียรติมาร่วมงาน  จากนั้นมีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประจำปี 2564  ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  อีกด้วย  เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้เริ่มต้นในการปฏิบัติงานต่อไป  ณ  ห้องประชุมสนม  (1-1) สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์   อาคาร 4

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823336859238585&type=3&mibextid=ncKXMA

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200