ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน

มาแล้วจ้า...

ผลการคัดเลือกทุนความสามารถด้านกีฬา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนร้าาาาาา

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200