โครงการ “เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน”

ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน” ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์เเห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมโครงการเครือข่ายทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2.มหาวิทยาลัยรังสิต

3.มหาวิทยาลัยสยาม

4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยสยาม เเละ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

#เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน

#ยุวทัศน์ #สสส #ยท

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมภาพงานช่วงเช้า_นอร์ทกรุงเทพ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
https://drive.google.com/drive/folders/1oBYupI3k2CNZiQH25krtw-6ay9qlLNk-?usp=sharing
 
ชมภาพงานช่วงบ่าย_ม.สยาม กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
https://drive.google.com/drive/folders/1OiYPZvv-F6pKHbzTP6MgXEwrPzPze6gw?usp=sharing
 
 
   
   
   
   
   
   
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200