ปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สายงานกิจนักศึกษา จัดปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และ ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย ผลักดันนโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแจ้งกิจกรรมที่จะจัดในเร็วๆ นี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10)

ดูภาพ >> https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/799939368245001

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200