ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566!!

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566!!  
 
         ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์  เมื่อวันศุกร์ที่  12  พฤษภาคม  2566 ไปแล้วนั้น  โดยผลคะแนนออกมาเรียบร้อยโดยข้อร้องรียนใดๆ 
        ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566  ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายทำให้มหาวิทยาลัยของเราดียิ่งขึ้น
 
#เลือกตั้งDPU2566
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200