เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วจ้า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน  ^o^ 
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM  ได้ดั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 18  พฤศจิกายน 2566   ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
>> ประกาศ 0101-0501 การรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
>> คู่มือ ข้อแนะนำ และ กำหนดการสำหรับบัณฑิตในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
>> ลิงก์คู่มือการรายงานตัวในระบบ SLCM  
>> ประกาศ 0700-0502 การแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
>> แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด
>> ระบบรายงานตัวบัณฑิต
 
#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2564
 
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200