มาแล้วจ้าผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างไม่เป็นทางการ

มาแล้วจ้าผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566  อย่างไม่เป็นทางการ
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566  ที่ผ่านการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2566 นี้
 
#เลือกตั้งDPU2566
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200