โครงการ DPU เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดโครงการ DPU เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน ขึ้น  ในวันพุธที่  10  พฤษภาคม  2566  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมปรีดี  พนมยงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6   โดยมีอาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและนักศึกษา

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มบุคลากร/นักศึกษาถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ตามรัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบ ลดความเสี่ยงการเกิดนักสูบหน้าใหม่วัยใสในสถานศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของตนและคนรอบข้าง

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200