การปราศรัยหาเสียงของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา

สายงานกิจการนักศึกษาจัดให้มีการปราศรัยหาเสียงของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมสัจจา 1  อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ ง่ายๆ ในรูปแบบ Online

 

**อย่าลืมมาเลือกเบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่ในใจของทุกคนนร้า เพื่อประโยชน์ของพวกเราในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเรา**

 

#เลือกตั้งDPU2566

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

     

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200