ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนร่วมฟังการปราศรัยหาเสียง

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดโอกาสให้ทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566  ได้ปราศรัยหาเสียงวิชา  ในวันพฤหัสบดีที่  11  พฤษภาคม  2566   โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เวลา12.00 น. เป็นรอบของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และรอบ 12.30 น. เป็นรอบของผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ณ  บริเวณอาคารชั้นล่าง อาคาร 7   มาฟังกันเยอะๆ นะ   อย่าลืมมาเลือกเบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่ในใจของทุกคนนร้า เพื่อประโยชน์ของพวกเราในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเรา

#เลือกตั้งDPU2566

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200