เชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง รูปแบบ Online

เชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-24.00 น. รูปแบบ Online สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

*** อย่าลืมมาเลือกเบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่ในใจของทุกคนนร้า เพื่อประโยชน์ของพวกเราในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเรา ***

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#เลือกตั้งDPU2566

 
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200