เปิดรับสมัคร....ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างสานต่อกิจกรรม...... คุณพร้อมแล้วหรือยัง??

ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรม DPU

>> ประกาศรับสมัคร 3 – 28 เมษายน 2566

>> จับหมายเลขผู้สมัคร (กรณีมีมากว่า 1 คน/ 1 ทีม) และปฐมนิเทศ 3 พฤษภาคม 2566

>> หาเสียง 4 – 11 พฤษภาคม 2566

>> เลือกตั้งแบบ ONLINE 12 พฤษภาคม 2566 (เวลา 08.00 -24.00 น.)

>> ประกาศอย่างเป็นทางการ 17 พฤษภาคม 2566

** ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694 **

สำหรับประธานวิทยาลัย/คณะวิชา สามารถ Download ใบสมัครได้ที่  Download >> ใบสมัครประธานวิทยาลัย/คณะ 2566

ยกเว้นสโมสรนักศึกษาต้องมารับด้วยตนเองที่สายงานกิจการนักศึกษาชั้น 3 อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200