"บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

เรื่อง "บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200