ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา DPU Bright ประจำปีการศึกษา 2565

มาแล้วจ้า…
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

*** ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่...

คุณณภัคก์พันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#DPUBright

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200