ตารางรวมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน”

สโมสรนักศึกษาและสายงานกิจการนักศึกษา กำหนดแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022  ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 24  มีนาคม  2566  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์กีฬาและสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาได้นะ  รออยู่นร้า

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200