ทุนการศึกษาดีดี กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา : กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

ใบสมัครและคุณสมบัติ : นักศึกษาสามารถกด QR Code >> ทุนการศึกษาสายงานกิจการนักศึกษา >>ทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright / หรือไปรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร10 ชั้น 3 สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200