ร่วมสมทบกองทุน DPU BRIGHT

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุน..

กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่น้องๆนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยตั้งกองทุนขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ในวาระครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย

>> โดยผ่านกองทุน DPU BRIGHT ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-79124-4

**สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า**

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#กองทุนDPUBRIGHT

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200