กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

โดยจัดให้มีพิธีวางแจกันดอกไม้  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา สวดโพชฌังคปริตรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน และร่วมลงนามถวายพระพร  ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  100 คน  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565  ณ ชั้นล่าง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 7)

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200