ประชุมบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565  ผศ.ดร.วันวร จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประชุมสายงานกิจการนักศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565

โดยแจ้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การวางแผนงานและประเมินผล KPI  การจัดงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย  การมอบเครื่องราชฯ  และเปิดโครงการของบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษาตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ดังนี้  

1. บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษาร่วมใจใช้แก้วน้ำแบบเติมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ลดใช้แก้วพลาสติก  

โดยมอบแก้วน้ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษาทุกคน

2. กำหนดการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยวัดก้าว (กำหนดด้วยตัวเอง)  สัปดาห์ละ/อย่างน้อย 3 วัน

3. SAO HAPPY BMI  วัดBMI  ดูแลตัวเองให้ค่าbmiอยู่ในเกณฑ์ปกติ

#DPUSAO

#DPUSDGs

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมภาพเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/675427874029485

  

  

  

  

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200