พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2565

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิด

จากนั้นอบรมและประเมินทักษะ  6  ด้าน ของมหาวิทยาลัยและเรื่อง SDGs  โดยช่วงบ่ายเดินทางไปดูงาน  Sustainability Expo 2022

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#นพรัตน์ทองคำ37

   

   

   

   

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200