ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับได้รางวัลทุกประเภทในการประกวด DPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สโมสรนักศึกษาร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมDPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกประกวดเป็นจำนวนมาก โดยเน้นที่ความสามารถ การแสดงออก การสื่อสาร ซึ่งไม่เน้นเรื่องความสวยงาม 

โดยมีผู้ที่รับได้รางวัลในการประกวด DPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม)  ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้

>> รางวัลชนะเลิศ DPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม)  ประจำปีการศึกษา 2565   ได้แก่

- หมายเลข 11 วรดา ศรีทุมสุข ( นิวเยียร์ ) ชั้นปีที่2 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM

- หมายเลข 20 ชนิดาภา สุนนท์ ( ฟ้าสุ ) ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์

>> รางวัล COMMUNICATE AWARDS  ได้แก่  หมายเลข 20 ชนิดาภา สุนนท์ ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์

>> รางวัล TALENT AWARDS ได้แก่ 

- หมายเลข 14 จอมปราชญ์ รักโลก ชั้นปีที่1 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

>> รางวัล  Engagement  ได้แก่  3 คณะ/วิทยาลัย
- วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์

>> รางวัล  ขวัญใจ RED Bull GmbH ผู้สนับสนุนหลัก  ได้แก่ 

- หมายเลข 15 อนันต์ ใจศรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#dpusmartactivities2023

ชมภาพผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ 

>>  https://www.facebook.com/photo/?fbid=620791316159808&set=pcb.620791409493132

>> https://www.facebook.com/photo/?fbid=623742952531311&set=pcb.623759955862944

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200