สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์

โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดและให้นโยบายแก่นักศึกษาทุน

พบกับวิทยากรที่พิเศษๆ กับหัวข้อที่ Intrend ทั้ง 3 ช่วงของวันนี้

>> พระมหานภันต์ สนติภทโท ในหัวข้อ Love in U

>> คุณศันสนา มลายอริศูนย์ ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

>> ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทร์ คุณธัญญะ วงศ์นาค คุณสินทวีชัย หทัยรัตนกุล คุณยศศักดิ์ เชาวนะ ในการ Talk หัวข้อ กีฬากับความยั่งยืน

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DPUSAO&set=a.618613896377550

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

      

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200