ขยายระยะเวลาการรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขยายระยะเวลาการรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร

สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ตุลาคม  2565 

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

>> คู่มือ ข้อแนะนำ และ กำหนดการสำหรับบัณฑิตในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

>> ลิงก์คู่มือการรายงานตัวในระบบ SLCM  

>> ประกาศการแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

>> แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

>> ระบบรายงานตัวบัณฑิต SLCM

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200