ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 35  คน  มีรายชื่อตามประกาศ

>> ประกาศ 0700-0901  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมต่อไปนะคะ 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#นพรัตน์ทองคำ37

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200