การติดตามและประเมินผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู

มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู แล้วประกาศมาตรการการรับมือให้ทราบเป็นระยะๆๆ

มหาวิทยาลัยอาจจะปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์หากน้ำท่วมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200