พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมเยียน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับคุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 11 คน  ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565  ณ  ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200