ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องการบริหารช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 002/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องการบริหารช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 002/2565

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ จากพายุฝนหนักต่อเนื่อง

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักในความไม่สะดวกในการเดินทางของทั้งนักศึกษา และ บุคลากร จึงเห็นควรให้ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขยายไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2565

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200