ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง การบริหารจัดการช่วงภาวะวิกฤติสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 001/2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่อง การบริหารจัดการช่วงภาวะวิกฤติสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ☔️☔️

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ จากพายุฝนหนักต่อเนื่อง

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักในความไม่สะดวกในการเดินทางของทั้งนักศึกษา และ บุคลากร จึงเห็นควรให้ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 7-9 กันยายน 2565 นี้

♥️♥️ ด้วยความห่วงใย♥️♥️

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200