เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน  ^o^ 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM  ได้ดั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

>> ประกาศ 0700-0805 การรายงานตัวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

>> คู่มือ ข้อแนะนำ และ กำหนดการสำหรับบัณฑิตในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

>> ลิงก์คู่มือการรายงานตัวในระบบ SLCM  

>> ประกาศการแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

>> แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

>> ระบบรายงานตัวบัณฑิต


#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200