พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มีความยินดีเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประธานคณะ/วิทยาลัย และนักศึกษา

ร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญมาร่วมงานกันเยอะๆ นะ  ^_^

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200