งาน Sustainability Expo 2022

มาแล้ว....กับงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สู่การรวมพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน  7 วัน 50 องค์กร 100 วิทยากร 200 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน

ร่วมค้นหาทางออกให้โลกและสร้างสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและสังคม แล้วพบกันนร้าาาา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200