พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ          

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200