พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีวางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีวางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

หมายเหตุ

บุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กระโปรง/กางเกงสีดำ
นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200