การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ยังมีเวลาอีก 1 วัน มาฉีดกันเยอะๆ นะจ๊ะ

 

  

 

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200