โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษา DPU ทุกคนตลอดปี ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคุ้มพญาซอ รีสอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DPUSAO&set=a.5287870701300830

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200