คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาใหม่นี้

แล้วรอพบกับกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนร้าาาาาา......

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200