พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ และคณะกรรมการ  ประธานชมรม  ประจำปีการศึกษา 2564  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบและให้โอวาท  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ละวิทยาลัย/คณะ  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  ให้เกียรติมาร่วมงาน  จากนั้นมีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประจำปี 2564  ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  อีกด้วย  เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้เริ่มต้นในการปฏิบัติงาน ต่อไป  ณ  ห้องประชุมสนม  (1-1) สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์   อาคาร 4

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5236645726423328&type=3

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200