เชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ในรูปแบบออนไลน์

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -24.00 น. สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

*** อย่าลืมมาเลือกเบอร์ที่ชอบ  พรรคที่ใช่ในใจของทุกคนนร้า  เพื่อประโยชน์ของพวกเราในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเรา ***

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

  

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200