ประกาศรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว  และได้จับสลากหมายเลขผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่  6 มิถุนายน 2565 นี้  เวลา 08.00 -24.00 น.   รูปแบบออนไลน์

** โปรดติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งอีกครั้ง  อย่าลืมมาเลือกตั้งกันเยอะๆ นะ **

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาDPU2565

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200