เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

** ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างและสานต่อกิจกรรม......  คุณพร้อมแล้วหรือยัง??? ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรม DPU **

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

>> ขอรับ-ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565  

>> จับหมายเลขผู้สมัคร (กรณีมีมากกว่า 1 คน / 1 ทีม) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

>> หาเสียง วันที่ 17 พฤษภาคม – 16  มิถุนายน 2565

>> เลือกตั้งแบบ Online วันที่ 17  มิถุนายน 2565 (08.00 – 24.00 น.)

>> ประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่  23  มิถุนายน 2565

** ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694 **

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200