ประกาศผลรางวัลต่างๆ ในการประกวด DPU BRAND AMBASSADOR 2022

ตามที่ สโมสรนักศึกษาร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวด  DPU BRAND AMBASSADOR  2022   เมื่อวันที่  1  เมษายน  2565  ที่ผ่านมา  ซึ่งก่อนถึงรอบตัดสินมีกิจกรรมเก็บตัวและกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อเก็บคะแนนจนถึงรอบตัดสิน ในการตัดสินได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถทั้งจากภายนอกและภายใน สำหรับผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ Mr.DPU  Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  6             นายธีธัต สุขอิ่ม                     วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รางวัลชนะเลิศ Miss. DPU  Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  12           นางสาวพนิตนาฎ ชัยมี          คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ  Miss. Queen DPU  Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  7             นายพัดชนิดา เกตุแก้ว           คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Mr.DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  12           นายพลณกฤต แดนมะตาม     คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss. DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  11           นางสาวกมลรัตน์ ศรีดารักษ์    วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss. Queen DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  11           นายอนุวัตร สิงหานุวัฒน์        วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Mr.DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  2             นายสุทธิพงค์ นุชนิยม            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Miss. DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  6             นางสาวศุภลักษณ์ สารธวัช     วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Miss. Queen DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  6             นายวรภพ ยโสธร                 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รางวัล DPU MISTER SOCIAL AWARD ได้แก่

หมายเลข  11           นายคณพัฒน์ สันตินรศักดิ์      วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

รางวัล DPU MISS SOCIAL AWARD ได้แก่

หมายเลข  1             นางสาวณิชาภัทร รัชนกูล       คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รางวัล DPU MISS QUEEN SOCIAL AWARD ได้แก่

หมายเลข  2             นายมลชัย                          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

 

รางวัล BEST COSTUME  Mr.DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  12           นายพลณกฤต แดนมะตาม     คณะนิเทศศาสตร์

รางวัล BEST COSTUME  Miss. DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  2             นางสาวเขมนิจ มั่นคง            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล BEST COSTUME Miss. Queen DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  7             นายพัดชนิดา เกตุแก้ว           คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Mister Shining of DYNAEverydayCollagen ได้แก่

หมายเลข  11           นายคณพัฒน์ สันตินรศักดิ์      วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

รางวัล Miss Shining of DYNAEverydayCollagen ได้แก่

หมายเลข  2             นางสาวเขมนิจ มั่นคง            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล Miss Queen  Shining of DYNAEverydayCollagen ได้แก่

หมายเลข  2             นายมลชัย                          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล Lelux skin freshy special ได้แก่

หมายเลข  2             นางสาวเขมนิจ มั่นคง            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล  สื่อสารสากลยอดเยี่ยม  Mr. DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  4             นายยศภัทร สุวรรณดี            วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

รางวัล สื่อสารสากลยอดเยี่ยม  Miss DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  1             นางสาวณิชาภัทร รัชนกูล       คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รางวัล สื่อสารสากลยอดเยี่ยม  Miss Queen DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  12           นายอริสรา รุ่งโรจน์อาภา       คณะนิเทศศาสตร์

รางวัล  นวัตกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม Mr. DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  10           นายปฏิวัติ ฝุ่นแก้ว                คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัล  นวัตกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม Miss DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  2             นางสาวเขมนิจ มั่นคง            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล  นวัตกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม Miss Queen DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  11           นายอนุวัตร สิงหานุวัฒน์        วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

รางวัล LEADERSHIP AWARD Mr.DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  6             นายธีธัต สุขอิ่ม                    วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รางวัล LEADERSHIP AWARD Miss DPU Brand Ambassador 2022  ได้แก่

หมายเลข  2             นางสาวเขมนิจ มั่นคง            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัล LEADERSHIP AWARD Miss Queen DPU Brand Ambassador  2022  ได้แก่

หมายเลข  2             นายมลชัย                          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

 

**ปล. ก่อนทำกิจกรรมทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเพื่อความปลอดภัยทุกคน ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก !!!

^_* ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ O _ O

*** แล้วพบกันใหม่ปีการศึกษาต่อไป***

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

   

   

   

   

      

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200