มอบทุนการศึกษา ให้แก่สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ให้แก่สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 ณ บริเวณหน้าห้อง เอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน

โครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น 6 เป็นโครงการที่ค้นหาเยาวชนต้นแบบสำหรับเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป โดยรณรงค์ให้คิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ จากรุ่นสู่รุ่น ได้พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีและห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200